mijn visie

Algemeen

 

Als gastouder wil ik een plek creëren voor kinderen waar zij zich in de eerste plaats veilig voelen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. In een veilige, liefdevolle omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn en graag komen. Verder vind ik het heel belangrijk om kinderen mee te geven dat ze goed zijn zoals ze zijn.

 

Zorgen voor emotionele veiligheid

 

Als er een nieuw kindje komt vind ik het fijn om eerst uitgebreid met de ouders te praten zodat ik al een klein beetje weet wat een kindje fijn en niet fijn vindt. Ik probeer een kindje met liefde en geduld op zijn/haar gemak te stellen. Ieder kind is anders en heeft ook een andere wen tijd nodig. Door goed te kijken en te luisteren leren wij elkaar steeds beter kennen en zie ik steeds sneller wat een kind fijn vindt.

 

Bij baby'tjes tot een jaar en kinderen die er net zijn, houd ik een schriftje bij. Zo kunnen we over en weer duidelijk vertellen hoe het met het kindje hier en thuis gaat. Als een kindje ouder is en er iets langer is, vind ik het minder belangrijk om iedere dag een schriftje bij te houden. Bij brengen en ophalen is er altijd een persoonlijke overdracht. Ik vind het belangrijk om te weten hoe het met de kinderen thuis gaat, hoe het reageert na een dag bij ons en (bij jonge kinderen) de slaap en voedingstijden. Verder natuurlijk als er iets bijzonders is gebeurd waardoor het kind anders kan reageren bij ons. Ik vind het belangrijk de ouders op de hoogte te houden hoe het met het kind bij ons gaat, met wie en waarmee het graag speelt, hoe het reageert op activiteiten en wat we die dag gedaan hebben.

 

Stimuleren van de persoonlijke kwaliteiten van een kind

 

Ik heb veel verschillende soorten speelgoed voor alle leeftijden (0 t/m 4). Er is voldoende speelruimte, zowel binnen als buiten. We hebben ook een hoge duo box waar kleine kinderen lekker in kunnen spelen. Zij zijn er dan gezellig bij en kunnen alles vanuit een veilige plek bekijken en ontdekken. Ze spelen hier zowel samen als alleen in. Op deze manier kan ik alle kinderen goed in de gaten houden. Ook als ik bijvoorbeeld een kindje uit bed haal, kan iedereen dan veilig verder spelen. De kinderen slapen boven in (duo) ledikantjes. Buiten hebben we een tuin die helemaal is afgezet. Ook hier kunnen ze dus veilig spelen. Ik kan zowel de kamer als de tuin goed in de gaten houden vanuit de kamer/keuken als er kinderen binnen en buiten spelen.

 

Ik vind het fijn om met de kinderen te wandelen. Ik heb een kinderbus waar 6 kinderen veilig in gordeltjes/zitjes vervoerd kunnen worden. Verder verschillen de activiteiten per dag. We bouwen torens, lezen boekjes, oefenen met draaien/kruipen/lopen, puzzelen, knutselen, zingen liedjes,  knuffelen of doen lekker gek. Buiten hebben we loopauto's, fietsjes, zandtafel, watertafel, glijbaan etc. Ook gaan we soms naar de speeltuin, bij de geitjes kijken of wandelen naar de markt.

 

Om goed te kunnen ontwikkelen moet een kind zich in de eerste plaats veilig voelen. Ik vind dit dus het allerbelangrijkste. Verder  probeer ik ieder kind te stimuleren op zijn/haar eigen niveau maar ze moeten vooral veel plezier in de activiteiten hebben. Er wordt tegenwoordig  veel van kinderen verwacht maar ieder kind is anders en doet zijn dingen op zijn eigen tijd. Natuurlijk observeer ik maar ik vind het ook belangrijk om ieder kind de kans te geven dat het zichzelf op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo mag ontwikkelen.

 

We doen gezamenlijke activiteiten zoals knutselen, voorlezen, blokkentorens bouwen etc. maar ik zorg ook dat ieder kind individuele aandacht krijgt. Iedere leeftijd en ieder kind heeft zijn eigen belangstelling en daar probeer ik zo goed mogelijk naar te kijken bij het aanbieden van het speelgoed en de activiteiten die we ondernemen. We hebben speelgoed voor alle leeftijden en interesses van de kinderen.

 

Stimuleren van de sociale vermogens van een kind

 

Kinderen leren door met elkaar te spelen en te delen. Door met de kinderen samen te lezen, liedjes te zingen, spelletjes met elkaar te spelen, buiten te spelen, te knutselen, tekenen, dansen etc. ontwikkelen de kinderen spelenderwijs en met plezier hun sociale, motorische, cognitieve en creatieve vaardigheden. Hierdoor leren ze hun eigen mogelijkheden kennen. Verder probeer ik zoveel mogelijk te kijken naar de behoeftes van de kinderen en daar op in te spelen, zodat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Een kleine groep leeftijdsgenootjes zorgt ervoor dat ieder kind zich snel thuis voelt, zichzelf kan zijn en spelenderwijs kan leren. Hierdoor kan ik ieder kind veel aandacht geven, dit gebeurt zowel in een groep als individueel. Met liefde en aandacht  probeer ik ieder kind te stimuleren in zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

normen en waarden

 

De kinderen die bij mij komen zijn nog erg jong (0 t/m 4) toch vind ik het belangrijk normen en waarden bij te brengen. Met kleine dingen als lief zijn voor dieren, op je stoel blijven zitten tijdens het eten, na een ruzie het weer goed maken en ieder kind in zijn waarde laten, probeer ik normen en waarden over te brengen. Ik probeer ze dit te leren door zelf het goede voorbeeld te geven en rustig en consequent te blijven.

 

Zelf zijn wij niet gelovig maar we hebben wel respect voor alle religies. Voor het eten is er voor een kind mogelijkheid om te bidden. Ik probeer zo goed als mogelijk rekening te houden met de gewoontes en rituelen van ieder kindje.